רדיודרמות - תסכיתים



התסכיתים הושמעו ב"קול ישראל" במסגרת התוכנית: "המסך עולה".



"הרי את מקודשת"



"הרכב עלה על מוקש"



"ההספד"



"הפטרון מארץ הקודש"



"עשרה סנטימטר עפר"



"חופה"



ועוד.